Fróffli

La nèiva Stasèira ò vòia d'arcurdè l'udòur dla nèiva e al préim fróffli inzèrti te zil cumè di gazótt furístir ch'i vén ènca da néun.   La neve.  Stasera | mi punge un ricordo: | l'odore della neve. | E i primi fiocchi | incerti nel cielo | come uccelli forestieri | giunti anche da … Leggi tutto Fróffli